Kyoto Hotel TOSHIHARUKyoto Hotel TOSHIHARU

kv title access

Access

  • Kyoto Hotel TOSHIHARU

  • 326 Benzaitencho, Matsubarasagaru, Suwancho-dori,
    Shimogyoku, Kyoto-city, 600-8428
    TEL:075-341-5301 / FAX:075-341-5303

Get off at Gojo Station subway line, exit (2) 5 mins.
Get off at Shijo Station subway line, exit (6) 6 mins.
Get off at Hankyu Karasuma Station, West Exit to Shijo Station subway line, exit (6)

Get off at Kyoto Station, JR line, Chuo Exit - by Taxi, 8 mins.
Get off at Kyoto Station, JR line, Hachijo Exit (Shinkansen, Kintetsu) - by Taxi, 12 mins.

MAP

By train

Gojo Station, subway line 5 mins. walk Kyoto HotelTOSHIHARU
Shijo Station, subway line 6 mins. walk
Hankyu Karasuma Station 5 mins. walk
JR Kyoto Station, Chuo exit 10 mins. by taxi
JR Kyoto Station, Hachijo exit 12 mins. by taxi

By car

Meishin South Kyoto IC 20 mins. by car Kyoto Hotel TOSHIHARU

pagetop